[col class=”span3″] [/col]
[col class=”span9″]

(दि . 7 जानेवारी २०१५) श्री क्षेत्र नारायणगडावर गेली दोन वर्षात विविध उपक्रम राबवित सुमारे चार कोटीच्या पुढे विकास कामे नगद नारायण गडावर झाली आहेत. यामध्ये गो शाळा , पंढरपुरातील अर्धवट मंदिराचे काम. असे अनेक कामे केली आहेत.

[/col]