बीड : भगवानगड व नारायणगड या दोन्ही गडाशी माझं प्रेमात नातं आहे. पालकमंत्री म्हडून विकासाच्या माध्यमातून मला गडाची सेवा करता आली, ……..

  • 1CD0682
  • 7a53d74b-232e-427f-bd0e-f16175da80f7
  • 1361DFE
  • 47413
  • 48851
  • 106670
  • 29598403_1625259640861332_6241588369553300432_n
  • 30124444_1629224197131543_847451245693108224_o
  • MH-171506672-large
  • MH-A460228-large